48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

 1. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – „LABORATORIUM MUZYKI”

  Cykl nastawiony jest na konfrontację stylów muzycznych i prezentację wzajemnych między nimi inspiracji. Podczas Famy zaprezentują się zespoły i soliści, wykonujący muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, elektroniczną, elektroakustyczną, improwizowaną.

  Więcej
 2. © Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA MUZYCZNA – ZESPOŁY

  Zakwalifikowane grupy zaprezentują się na scenach plenerowych i klubowych oraz będą doskonalić swój warsztat podczas konsultacji muzycznych. Wybrane zespoły zostaną zaproszone do udziału w realizacji projektu premierowego.

  Więcej
 3. © Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA WOKALNA

  Cykl adresowany do studentów szkół muzycznych i teatralnych oraz debiutujących wokalistów spoza oficjalnego systemu edukacji artystycznej.

  Więcej
 4. © Festiwal Fama, fot. Piotr Morytko

  SEKCJA LITERACKA – „MIEJSCA LITERATURY. ZŁE MIEJSCE”

  W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl spotkań autorskich z renomowanymi pisarzami i pisarkami oraz warsztaty literackie dla debiutantów (proza, poezja, reportaż).

  Więcej
 5. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – TEATR, HAPPENING, PERFORMANS, TANIEC

  Cykl adresowany do grup i artystów niezależnych, chcących poznawać niekonwencjonalne metody pracy i nastawionych na kształtowanie własnej tożsamości artystycznej, a także do studentów i absolwentów uczelni / wydziałów teatralnych.

  Więcej
 6. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK SCENICZNYCH – IMPRO, STAND-UP, KABARET

  Adresatami cyklu są grupy oraz soliści, którzy wpisując się w tradycję inteligentnej, alternatywnej sztuki komediowej, reprezentują ambitniejszy nurt tej sceny i odcinają się od niewybrednych gagów oferowanych na masowych imprezach.

  Więcej
 7. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH

  Adresatami projektu są studenci i absolwenci szkół / wydziałów artystycznych. Uczestnicy sekcji biorą udział w postępowaniu konkursowym Famy i mogą zdobyć, poza nagrodami głównymi, także Nagrodę im. Jana Sawki w kategorii sztuki wizualne.

  Więcej
 8. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA SCENOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do osób zainteresowanych tworzeniem scenografii do dużych wydarzeń artystycznych. Jego celem jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i stworzenie podstaw dla praktycznej realizacji własnych projektów.

  Więcej
 9. © Festiwal Fama, fot. Tomek Jarkowiec

  SEKCJA FOTOGRAFICZNA

  Cykl adresowany do fotografów, poszukujących możliwości profesjonalnego rozwoju swoich umiejętności, którego celem jest doskonalenie predyspozycji do pracy w zespole, pracy na zadany temat, rozwój wyobraźni i potencjału twórczego.

  Więcej
 10. © Maciej Głowiński - Rybaczymy

  SEKCJA FILMOWA

  Zapraszamy autorów filmów fabularnych, reportaży, dokumentów, mockumentów, animacji i produkcji eksperymentalnych. Możesz zaprezentować film z dotychczasowego dorobku i/lub zaproponować nowy projekt, który zrealizujesz i zaprezentujesz premierowo podczas Famy.

  Więcej
 11. © Festiwal Fama, fot. redakcja „Famiasta”

  SEKCJA DZIENNIKARSKA – PRASOWA, TELEWIZYJNA, RADIOWA

  Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach dziennikarstwa i krytyki artystycznej, studentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki.

  Więcej
 12. © Festiwal Fama, fot. Kamila Sujka

  SEKCJA ANIMACJI KULTURY

  Czekamy na zgłoszenia animatorów kultury, osób kreatywnych, poszukujących niekonwencjonalnych rozwiązań. 

  Więcej
 13. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  SEKCJA PRODUCENCKA

  Do przesyłania zgłoszeń zachęcamy osoby, chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie opieki inspicjenckiej i realizacji dużych wydarzeń artystycznych.

  Więcej
 14. © Festiwal Fama, fot. Joanna Kurdziel-Morytko

  KONCERT FINAŁOWY

  Tradycyjne zwieńczenie Festiwalu, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. Koncert realizowany na scenie świnoujskiego Amfiteatru im. Marka Grechuty.

  Więcej