Zgłoś się

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

Czekamy na osoby błyskotliwe, ambitne, zainteresowane udziałem w profesjonalnym ruchu twórczym, myślące serio o swojej artystycznej przyszłości, nastawione na rozwój umiejętności oraz konfrontację i współpracę z innymi twórcami. Fama jest adresowana do młodych twórców wszystkich dziedzin sztuki, a także do dziennikarzy, animatorów kultury i inspicjentów. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej oferty warsztatowej można znaleźć w dziale SEKCJE.

ZGŁOSZENIA BEZPOŚREDNIE – Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się przede wszystkim z REGULAMINEM FESTIWALU. Następnie wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2018. Nie zwlekaj. Zgłoś się już dziś!

ELIMINACJE – Ich celem jest uzupełnienie naboru przeprowadzanego drogą mailową. W tym roku odbędą się eliminacje w miastach: LUBLIN, w ramach Studenckiego Przeglądu Alternatywnej Muzyki SPAM (sekcja muzyczna, sekcja wokalna), WROCŁAW (sekcja muzyczna, sekcja wokalna, sztuki sceniczne, sztuki wizualne).

HARMONOGRAM naboru uczestników na drodze zgłoszeń bezpośrednich (wszystkie kategorie) i eliminacji (we wspomnianych kategoriach) znajduje się poniżej.

Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie zamknięta i opublikowana do 30.06.2018.

HARMONOGRAM

map

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

MINIONE WYDARZENIA