AGNIESZKA ZACHMANN

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

AGNIESZKA ZACHMANN

Komentatorka oraz kronikarka wydarzeń Famy. Laureatka Famy 2005.