SPÓŁKA ZOO – KOZIOŁ&ŚWIETLIK

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

SPÓŁKA ZOO – KOZIOŁ&ŚWIETLIK

Duet zajmuje się organizacją projektów naukowych, artystycznych i animacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych materiałów: przestrzeni, sytuacji, ludzi, pamięci i historii miejsc. Duet Wiktoria Kozioł i Marta Świetlik powstał w 2009 roku. Efektem ich działań są wydarzenia, ale także procesy, napięcia i relacje. Wybrane projekty: happening „Hommage a Yves Klein”, wystawa „Dwa happeningi studenckie: 1981 i 2011”, udział w programie Goethe Guerilla 2013 („I Kiss Budapest”, „Korvin Department Store”). Duet jest laureatem nagrody „Lamelat” Famy 2012 („Oprowadzanie po Famie”) Famy 2014 („re:Warszów”) oraz nagrody specjalnej Famy 2013 za projekt „Pocałuj Świnoujście!”. Wiktoria Kozioł i Marta Świetlik są również autorkami artykułów naukowych i krytyczno-artystycznych („Kunszt”, „Pressje”, „Polisemia”. „Dekada Literacka”, „Popmoderna”, „E-splot”).