SZYMON PIETRASIEWICZ

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

SZYMON PIETRASIEWICZ

Happener, performer, działacz kultury, animator zjawisk kulturalno-społecznych. Członek lubelskiej grupy Tektura. Koordynator Przestrzeni Działań Twórczych Tektura, będącej niezależną strukturą, stwarzającą możliwości dla pracy zespołom muzycznym i plastykom. Miejsce to stało się forum wypowiedzi młodych ludzi poszukujących własnej drogi w sztuce. W roku 2003 założył teatr 40 i 4 Schody od Nieba, z którym realizował spektakle i happeningi. Aktywnie uczestniczył w obchodach Roku Gombrowiczowskiego, organizując wydarzenia i prowokacje, wpisujące się w nurt myślowy pisarza. Do dzisiaj realizuje w tym duchu wydarzenia na ulicach, zadając pytania o konsumpcyjny styl życia oraz sprawy istotne dla społeczeństwa i miasta. Podczas obchodów 25-lecia Solidarności koordynował wydarzenia teatralne i plastyczne: akcja wagon.lublin.pl. Komisarz Festiwalu Teatralnego Kontestacje. Laureat Nagrody im. Maxa Szoca Fama 2007 za najbardziej nieszablonową i kreatywną postawę festiwalu.