MIEJSCA LITERATURY. ZŁE MIEJSCE | MONIKA SZNAJDERMAN – spotkanie autorskie HISTORIA PEWNEJ RODZINY

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

  • Data 20.08.2018
  • Godzina 17:00
  • Adres ul. Armii Krajowej 13
  • Miejsce Galeria Miejsce sztuki44

MONIKA SZNAJDERMAN | Antropolog kultury; stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Autorka książek „Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS”, „Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej”, „Błazen. Maski i metafory” oraz „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna”. Redaktorka kilku antologii esejów, m. in. „Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem”, „Znikająca Europa” (z Kathariną Raabe), „Jako dowód  i wyraz przyjaźni. Reportaże o Pałacu Kultury” (z Magdaleną Budzińską). Od 1996 roku prowadzi Wydawnictwo Czarne. Urodzona w Warszawie, mieszka w Beskidzie Niskim. Żona, matka, babka. Za książkę „Fałszerze pieprzu” uhonorowana Nagrodą im. Marii i Łukasza Hirszowiczów, Nagrodą Literacką Miasta Radomia oraz Nagrodą im. Jerzego Turowicza. Autorka została również wyróżniona przez Kapitułę i Dyrekcję Fundacji im. Jerzego Bonieckiego – Polcul za działalność społeczną, wydawniczą oraz popularyzację czytelnictwa, a także nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego (2017), Nagrody Literackiej Nike, nagrody Śląski Wawrzyn Literacki, oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Moderator: ANDRZEJ PAWEŁCZYK – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1992). Twórca i kurator Galerii Miejsce Sztuki44 w Świnoujściu, w której zrealizował kilkadziesiąt projektów. Od 2013 prezentuje w niej najciekawsze wydarzenia w  sztuce  i realizuje projekty dotyczące kultury w kontekście społecznym. Twórczość w obszarze performance, architektury i sztuk wizualnych. W sztuce porusza zagadnienia związane z tożsamością i społecznymi funkcjami sztuki na pograniczu kulturowym. Jako performer zrealizował ponad sto prezentacji, uczestnicząc w festiwalach i przeglądach sztuki na terenie Polski i krajów europejskich.

Kolejna edycja cyklu „MIEJSCA LITERATURY” realizowanego na Famie od roku 2010, poświęconego różnym sposobom ujmowania tematu miejsca przez literaturę. W tym roku temat przewodni projektu brzmi „ZŁE MIEJSCE”. Zakres tematyczny projektu wyznaczają takie zagadnienia, jak: podróż geograficzna i podróż przez historię; pamięć indywidualna i zbiorowa; zderzenie tego, co wspólne z tym, co indywidualne; granice geograficzne, mentalne, duchowe; emigracja, wykorzenienie, wykluczenie; bezdomność duchowa; uniwersalna problematyka wyłaniająca się z zagadnień specyficznych, indywidualnych historii.

Foto © Michał Łepecki