ZGŁOSZENIA BEZPOŚREDNIE

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

  • Data 14.05.2018
  • Godzina 23:59
  • Adres fama.festiwal@gmail.com | ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa
  • Miejsce Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-Art

Jeżeli chcesz wziąć udział w Famie, zapoznaj się przede wszystkim z REGULAMINEM FESTIWALU. Następnie wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami na adres fama.festiwal@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14.05.2018.

Lista zakwalifikowanych uczestników Festiwalu zostanie zamknięta i opublikowana do 30.06.2018.

Czekamy na osoby błyskotliwe, ambitne, zainteresowane udziałem w profesjonalnym ruchu twórczym, myślące serio o swojej artystycznej przyszłości, nastawione na rozwój umiejętności oraz konfrontację i współpracę z innymi twórcami. Fama jest adresowana do młodych twórców wszystkich dziedzin sztuki, a także do dziennikarzy, animatorów kultury i inspicjentów. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej oferty warsztatowej można znaleźć w dziale SEKCJE.

VIDEO