SEKCJA LITERACKA I DZIENNIKARSKA – ZGŁOŚ SIĘ!

48. FESTIWAL FAMA
Świnoujście, 16–26 VIII 2018

© Festiwal Fama

SEKCJA LITERACKA I DZIENNIKARSKA – ZGŁOŚ SIĘ!

Warsztaty literackie i dziennikarskie na Famie to możliwość doskonalenia swoich umiejętności pod kierunkiem renomowanych pedagogów oraz prezentacja własnych prac w festiwalowych mediach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

W ramach cyklu MIEJSCA LITERATURY odbędą się spotkania autorskie z pisarkami i pisarzami, którzy w swojej twórczości podejmują problematyką skupioną wokół tematu projektu, a także warsztaty literackie w kategoriach: proza, poezja, reportaż. Zgłoś się, aby wziąć udział w wyjątkowym, międzypokoleniowym spotkaniu, zaprezentować swoje teksty podczas czytań i slamów oraz w dodatku literackim do gazety festiwalowej. W tym roku temat przewodni projektu brzmi „Złe miejsce”. Wkrótce opublikujemy listę zaproszonych gości i pedagogów.

SEKCJA DZIENNIKARSKA jest adresowana do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, interesujących się różnymi dziedzinami sztuki. Dzięki temu, że Fama jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, na którym prezentują się uczestnicy wszystkich dziedzin, uczestnicy sekcji będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w kierunkach, które ich najbardziej interesują. Oprócz opisanych poniżej cykli uczestnicy zostaną zaproszeni do współtworzenia codziennego studia festiwalowego transmitowanego na żywo w świnoujskiej telewizji.

Planowana jest praca w następujących dziedzinach:

PRASA – Podczas Famy zostanie wydana gazeta festiwalowa „Famiasto”. To projekt interdyscyplinarny, będący efektem współpracy studentów dziennikarstwa, fotografów oraz krytyków sztuki, studiujących takie kierunki humanistyczne, jak kulturoznawstwo, polonistyka, historia sztuki, wiedza o teatrze i in. Celem jest poszukiwanie nowej formy, w jakiej mówienie o sztuce może realizować się w sposób konstruktywny, twórczy, rzetelny i atrakcyjny dla czytelnika. Jednocześnie uczestnicy sekcji będą mogli poznać najważniejsze mechanizmy związane z redakcją pisma kulturalnego.

Planujemy, aby pracę sekcji zamknął numer zatytułowany ŚWINOUJŚCIE – DOBRE MIEJSCE, stanowiący podsumowanie wszystkiego, co miało miejsce podczas Famy. Szeroka dystrybucja numeru uwzględni także promocję Festiwalu przy realizacji kolejnej edycji. Nawiązana zostanie ponadto współpraca z wybraną gazetą (ogólnopolską i/lub regionalną) w zakresie publikacji artykułów najlepszych uczestników sekcji.

TELEWIZJA – Czekamy także na zgłoszenia osób, które chciałyby realizować na Famie krótkie formy wideo: spot, wywiad, relacja, reportaż, dokument, mockument i inne. Planujemy publikować je codziennie na stronie internetowej oraz w naszych portalach społecznościowych. Stwórzcie razem z nami festiwalową telewizję!

RADIO – Cykl zajęć praktycznych, nastawionych na pracę podczas realizacji wydarzeń artystycznych: komentarz, sprawozdanie, wywiad, krytyka a obiektywizm, dłuższe formy reportażowe. Przygotowane materiały będą prezentowane na antenach rozgłośni radiowych (ogólnopolskich i/lub regionalnych), a także na stronie internetowej Famy, w formie festiwalowych podcastów.  

Przeczytaj regulamin i wypełnij formularz zgłoszeniowy: ZGŁOSZENIA BEZPOŚREDNIE. Opisz swoje doświadczenie i dorobek literacki / dziennikarski oraz dołącz przykładowe teksty / realizacje filmowe / nagrania – jako załączniki lub linki. Masz czas do 14 maja 2018.

Jeszcze będzie najlepiej, jeszcze będzie najpiękniej! – to hasło nada rytm tegorocznej Famie. Dołącz do nas. Pełna oferta festiwalowa (warsztaty i projekty) dostępna jest w zakładce SEKCJE.

Fama to dwa wakacyjne tygodnie, morze, plaża, codzienne próby i 100 wydarzeń wszystkich dziedzin sztuki. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zakwalifikowanym uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie i obiad podczas pobytu. Na najlepszych czekają nagrody.

Planowany termin Famy to 13-26 sierpnia 2018. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Festiwalu oraz profilu na FACEBOOKU.

« »